Game guide:
Návod k použití:
Characters & music © Studio GHIBLI
Game by [ Jarník ]